Wydatki na noclegi muszą wynikać z umowy.

Wydatki z tytułu pokrycia kosztów noclegów osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o dzieło mogą stanowić firmowe koszty podatkowe pod warunkiem, że zawarte z tymi osobami umowy przewidują ponoszenie przez zleceniodawcę …

Podatkowe skutki sprzedaży auta poleasingowego

Gdy osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą sprzedaje nabyte po zakończeniu umowy leasingu auto osobowe, które po wykupieniu od leasingodawcy nie było wykorzystywane na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, a jedynie do celów osobistych, …

Zbliża się termin na PIT-4R i PIT-8AR!

Podmioty składające deklaracje roczne PIT-4R i PIT-8AR za 2016 r. powinny wywiązać się z obowiązku ich przekazania do urzędu skarbowego do końca stycznia 2017 r., o ile nie zaprzestały one działalności przed tym terminem. Obowiązek …

Zmiany w podatku „u źródła”

Od 1 stycznia 2017 r. w przepisach ustaw o podatku dochodowym znajdzie się doprecyzowanie, co oznacza, że dochód został uzyskany na terytorium Polski. W konsekwencji zwiększy się liczba przypadków, w …