Wystawianie faktur, wyliczanie kwoty podatków, tworzenie deklaracji VAT… to tylko niektóre z zadań, z jakimi musi zmierzyć się każdy przedsiębiorca. Aby nawet w najmniejszym biznesie wszelkie rozliczenia przebiegały sprawnie i bezbłędnie, proponujemy uproszczoną księgowość dla małych firm. Fachowo doradzimy jak dokonać optymalizacji kosztów w mikro-przedsiębiorstwie, jak i w firmie jednoosobowej.

Kadry? Płace? Skontaktuj się i dowiedz się więcej!

Czym jest uproszczona księgowość?

Jest to rodzaj księgowości, jaką oferuje się małym firmom, których roczny dochód nie przekracza  2 000 000 euro. Nie zwalnia to z kilku obligatoryjnych czynności, jakie wykonuje się także przy tzw. księgowości pełnej. Do zadań biura rachunkowego w tym zakresie należy oczywiście prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Jest to obowiązek zarówno dla osób fizycznych, które zdecydowały się otworzyć jednoosobowa działalność gospodarczą, jak i właścicieli spółek cywilnych czy jawnych. W księgach zapisuje się m.in. wynagrodzenia dla pracowników, daty księgowania poniesionych wydatków, koszty transportu, otrzymania towaru itp.

W zakresie usług biura „Optimum” leży także reprezentowanie klienta przed organami kontroli skarbowej, przygotowywanie deklaracji podatku dochodowego, rozliczanie VAT, prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych, kontrola dokumentacji rachunkowej oraz prowadzenie archiwum. W prowadzeniu działalności gospodarczej istotny jest również szeroki zakres czynności ewidencyjnych, w tym: ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów i przebiegu pojazdów.

VAT i ZUS

Każdego przedsiębiorcę, który jest czynnym płatnikiem VAT, obowiązuje prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT. Nasza firma w tym zakresie zajmie się wszystkimi niezbędnymi czynnościami jak: prowadzenie danych stanowiących podstawę opodatkowania, wyliczenie kwoty należnego podatku, sporządzenie deklaracji VAT itd.

Księgowość dla małych firm obejmuje także inne istotne elementy, wśród których szczególną uwagę należy zwrócić na opłacanie składek ZUS. Opracowujemy pełną dokumentację związaną ze zgłaszaniem pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (okresami chorobowymi, zasiłkami). Doradzimy jak uzyskać ulgi podatkowe i czy możliwe jest obniżenie składki ZUS.

Zainteresowany? Sprawdź nasz atrakcyjny cennik!

Nie tylko księgowość

Do naszych zadań podchodzimy bardzo odpowiedzialnie. Jesteśmy w stanie zaproponować klientom kompleksową obsługę kadrową i płacową, co znacznie ułatwia prowadzenie wewnętrznej polityki firmy. Zarządzamy dokumentacją pracowniczą dotyczącą zatrudnienia (nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, uprawnieniami emerytalnymi oraz rentowymi, prowadzimy akta osobowe każdego z pracowników). Działamy zgodnie z prawem pracy i obowiązującymi przepisami prawa. Do naszych zadań w zakresie kadr należy także ewidencja czasu pracy, urlopów (płatnych, bezpłatnych, macierzyńskich), wystawianie świadectw pracy i innych potrzebnych dokumentów, kontrola aktualności badań lekarskich pracowników oraz szkoleń BHP. Sporządzamy regulaminy wewnętrzne firmy, umowy cywilnoprawne oraz umowy o dzieło. Z naszą pomocą pracodawca rozwiąże każdy problem kadrowy.