Rozliczenie w VAT usług budowlanych świadczonych dla dewelopera

Jako deweloper (inwestor) budujemy domy i mieszkania na sprzedaż. Nabywamy usługi budowlane od podmiotów świadczących kompleksowe usługi remontowo-budowlane (generalni wykonawcy) oraz od podmiotów świadczących usługi w wąskim zakresie np. jedynie murarskie lub instalatorskie. …

Wydatki na noclegi muszą wynikać z umowy.

Wydatki z tytułu pokrycia kosztów noclegów osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o dzieło mogą stanowić firmowe koszty podatkowe pod warunkiem, że zawarte z tymi osobami umowy przewidują ponoszenie przez zleceniodawcę …

Zmiany w VAT od 01 lipca 2017

Za dwa tygodnie uchylony zostanie przepis, który zwalnia z podatku usługi pomocnicze do usług ubezpieczeniowych i finansowych. Czeka nas chaos interpretacyjny – twierdzą eksperci.   Na nowo trzeba będzie zdefiniować, …