Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest OPTIMUM SP. Z O.O., ul. Grochowska 124/126 lok. 16 , 04-301 Warszawa, KRS: 0001010261 Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy. NIP: 1133081446, REGON: 524003033. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji dotyczącej współpracy OPTIMUM SP. Z O.O. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania i uzupełnienia, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia danych, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody oraz żądania ich usunięcia, poprzez kontakt: optimum-waw@home.pl telefonicznie pod nr (022) 465-85-39

W przypadku niewyrażenia zgody na powyższe prosimy o przesłanie wyraźnego sprzeciwu w formie pisemnej na adres optimum-waw@home.pl

Załącznik do powyższej informacji: obowiazek informacyjny.