PIT i CIT – zmiany w podatkach od 2019 r.

Projekt (przyjęty przez rząd 25 września 2018 r. i przesłany do Sejmu) zakłada zmiany od 1 stycznia 2019 roku w ustawie PIT i CIT, poniżej przedstawiamy wybrane z nich:

 

AMORTYZACJA – z 20 tys. euro do 150 tys. złotych wzrośnie kwota limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych.

LEASINGprojekt przewiduje niekorzystne zmiany dla przedsiębiorców leasingujących auta osobowe Rat płaconych z tego tytułu nie będzie już bowiem można, jak obecnie, zaliczać do kosztów podatkowych w całości. Leasingobiorcy potrącą maksymalnie 150 tys. zł. Leasing droższych aut nie będzie już więc opłacalny.

Ministerstwo finansów wyjaśnia, że zgodnie z projektowanymi regulacjami do umów leasingu, najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy ustaw o podatku dochodowym w brzmieniu dotychczasowym. Ze względu na fakt, iż umowa leasingu ma charakter konsensualny, staje się ona skuteczna przez samo złożenie zgodnych oświadczeń woli stron tej umowy. Oznacza to, że dla jej zawarcia nie jest konieczne wydanie rzeczy (jak np. w omawianym przykładzie leasingowanego samochodu). W związku z tym należy przyjąć, że umowa zawarta w 2018 r., nawet jeżeli przewiduje późniejszy moment (np. w roku 2019) wydania przedmiotu leasingu, będzie objęta dotychczasowymi regulacjami rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z leasingiem samochodu.

KILOMETRÓWKAZ treści projektu wynika, że podatnicy, będący osobami fizycznymi, użytkujący na potrzeby działalności gospodarczej własne samochody osobowe niestanowiące firmowych środków trwałych, zamiast rozliczania wydatków na ich eksploatację w ramach tzw. kilometrówki, będą koszty podatkowe obciążali wydatkami związanymi z ich eksploatacją w sposób uproszczony. Będą mogli zaliczyć do kosztów firmowych 20% wszystkich poniesionych wydatków eksploatacyjnych, a nie tylko związanych z firmowym wykorzystaniem takiego auta.

Natomiast samochody osobowe zaliczone do środków trwałych u podatników PIT i CIT mają być rozliczane w podatku dochodowym analogicznie do już obowiązujących rozliczeń w VAT. To oznacza, że gdy podatnik wykorzystuje taki samochód również do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością, czyli także do celów prywatnych (tzw. użytek mieszany), firmowe koszty podatkowe będą mogły być obciążane 50% wydatków związanych z jego używaniem. Możliwość zaliczenia do kosztów 100% takich wydatków dotyczyć będzie jedynie wykorzystywania samochodu osobowego wyłącznie w prowadzeniu działalności gospodarczej, pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu wynikającej z przepisów ustawy o VAT.

cennik

CIT 9% – propozycja Ministerstwa Finansów zmierza do obniżenia preferencyjnej stawki CIT z 15 proc. do 9 proc. Chodzi o małych podatników, u których wartość sprzedaży brutto (czyli wraz z kwotą VAT) nie przekroczy 1,2 mln euro (obecnie jest to równowartość 5 176 000 zł) oraz rozpoczynających działalność gospodarczą. Nowym warunkiem stosowania preferencyjnej stawki CIT będzie wskaźnik dochodowości (rentowności). Podatnik będzie mógł płacić 9 proc. CIT pod warunkiem, że udział jego dochodów w przychodach w poprzednim roku nie przekroczy 33 %. Stawka 9 proc. CIT będzie miała zastosowanie wyłącznie do dochodów innych niż dochody kapitałów pieniężnych. Dotychczas takiego ograniczenia nie było.

Źródło

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/dzialalnosc-gospodarcza/2764519,2,Nowe-zasady-rozliczania-umow-leasingu-od-2019-r.html

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/podatnicy-i-zakres-opodatkowania/2754548,2,Obnizenie-preferencyjnej-stawki-CIT-z-15-proc-do-9-proc-od-2019-r.html

http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/index.php?s=a&id=180525

 

Leave a Reply