Oferujemy wysokiej jakości kompleksową obsługę kadrowo-płacową dla firm, które prowadzą działalność na terenie Warszawy i okolic tego miasta. Dzięki temu, że zatrudniamy wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną w tym zakresie kadrę, możemy usprawnić działalność działów kadr i płac w wielu przedsiębiorstwach. Naszych pracowników wyróżnia bowiem bogata wiedza z szeroko rozumianego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Tym samym fachowo i efektywnie mogą obsługiwać klientów i rozwiązywać różnego rodzaju problemy natury kadrowo-płacowej. Firmy z Warszawy mogą liczyć na prowadzenie wszelkich czynności związanych z ewidencją pracowników.

Pełna odpowiedzialność za wykonywane usługi księgowe

Nasze biuro zlokalizowane jest w warszawskiej dzielnicy Praga Południe. Wykonujemy wszelkie usługi, które związane są z prowadzeniem polityki kadrowo-płacowej w każdej firmie. Proponujemy elastyczne warunki współpracy – w tym zakresie dopasowujemy się do indywidualnych potrzeb klientów. Ponadto bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za wykonywane usługi księgowe – posiadamy bowiem ważne ubezpieczenie OC. Poza obsługą kadrowo-płacową – dzięki współpracy z kancelarią prawniczą – możemy klientom zaproponować również obsługę prawną.

Kadry? Płace? Skontaktuj się i dowiedz się więcej!

Obsługa kadrowa:

 • tworzenie baz danych pracowników i zarządzanie nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami (sporządzanie dokumentacji kadrowej),
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • opracowywanie pełnej dokumentacji związanej ze zgłaszaniem pracowników do ZUS,
 • prowadzenie akt osobowych pracownika według wytycznych wynikających z prawa pracy,
 • ewidencja spraw obejmujących przebieg zatrudnienia pracowników – urlopy wypoczynkowe (płatne i bezpłatne), chorobowe, urlopy macierzyńskie itp.,
 • sporządzanie i wydawanie dokumentacji dla pracowników dotyczącej ich zatrudnienia,
 • wystawianie świadectw pracy oraz innych dokumentów, które wydawane są w związku z zakończeniem zatrudnienia,
 • przygotowywanie dokumentacji pracowniczej na potrzeby uprawnień emerytalnych i rentowych,
 • wykonywanie sprawozdań na potrzeby GUS-u,
 • pomoc przy rozwiązywaniu problemów kadrowych,
 • monitorowanie badań lekarskich, szkoleń BHP i szkoleń przeciwpożarowych pracowników oraz raportowanie wyników do pracodawcy,
 • kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego,
 • opracowywanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy – pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych i ich obsługa – umowy zlecenia, umowy o dzieło,
 • sporządzanie tzw. umów kontraktowych,
 • monitorowanie i informowanie o zmianach przepisów z zakresu obsługi kadrowej,
 • reprezentowanie klientów podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,
 • archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy.

Obsługa płacowa:

 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i w ramach umów
 • cywilnoprawnych oraz kontraktowych,
 • uwzględnianie w wynagrodzeniach godzin nadliczbowych, okresów chorobowych, zasiłków ZUS,
 • należnego podatku, składek ZUS,
 • sporządzanie list płac,
 • przygotowywanie przelewów potrąconych wynagrodzeń zgodnie z tytułami wykonawczymi,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach na potrzeby pracowników,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez pracodawcę (PIT-4) oraz przelewów zaliczek na ten podatek,
 • opracowywanie na koniec każdego roku kalendarzowego rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8B) oraz rocznego obliczenia podatku (PIT-4R),
 • sporządzanie obowiązkowych deklaracji i rozliczeń oraz dostarczanie ich do takich instytucji jak ZUS, GUS oraz Urząd Skarbowy,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • pomoc podczas kontroli Urzędu Skarbowego, ZUS-u czy Państwowej Inspekcji Pracy.