Jedną z form rozliczania się z urzędem skarbowym jest ryczałt ewidencjonowany. Skorzystać z niego mogą m.in. przedstawiciele wolnych zawodów (stomatolog, psycholog itd.), budowlańcy, właściciele punktów gastronomicznych, zajmujący się sprzedażą samochodów, motocykli i innych pojazdów oraz świadczący usługi przedszkolne. W zależności od wykonywanego zawodu obowiązują różne stopy oprocentowania w ryczałcie: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% lub 20%. Niewątpliwą zaletą rozliczania się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest prowadzenie ewidencji podatkowej w sposób uproszczony. Podstawowym czynnikiem jest tu przychód, od którego podatnik może dokonywać odliczeń takich jak np. składki ZUS. Przy ryczałcie ewidencjonowanym nie trzeba prowadzić księgi przychodów i rozchodów. Decydując się na skorzystanie z naszych usług, klient ma gwarancję, że ewidencja przychodów w ryczałcie ewidencjonowanym, jak i inne czynności z nią związane, będą prowadzone rzetelne i w sposób uporządkowany.

W ramach usługi prowadzenia ewidencji podatkowej dla ryczałtu ewidencjonowanego oferujemy:

  • regularne naliczanie podatku (PPE) – co miesiąc,
  • ewidencję środków trwałych,
  • ewidencję wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencję wyposażenia,
  • ewidencję kart przychodów pracowników,
  • sporządzanie zeznań rocznych za dany rok podatkowych,
  • ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń związanych z kupnem i sprzedażą dla potrzeb podatku (VAT),
  • przygotowywanie deklaracji podatku VAT,
  • prowadzenie archiwizacji dokumentów w siedzibie firmy.

Zainteresowany? Sprawdź nasz atrakcyjny cennik!