Przydatne druki i wzory dokumentów

Wzory umów: cywilnej, jawnej, użyczenia

Rodzaj dokumentu Pobierz
Umowa Użyczenia – wzór Docs-icon
Umowa Spółki Cywilnej – wzór Docs-icon
Umowa Spółki Jawnej – wzór Docs-icon

Powyższe wzory dokumentów zapisane są w formacie .doc obsługiwanym przez większość edytorów tekstowych.

 

Wzory dokumentów związanych z kadrami

Rodzaj dokumentu Pobierz
 Kwestionariusz Osobowy dla Osoby Ubiegającej Się o Zatrudnienie – wzór Docs-icon
Skierowanie Na Wstępne Badania Lekarskie – wzór Docs-icon
 Umowa o Pracę – wzór Docs-icon
 Kwestionariusz Osobowy dla Pracownika – wzór Docs-icon
Wniosek o Urlop Ojcowski – wzór Docs-icon
Oświadczenie Pracownika w Celu Naliczenia Podwyższonych Kosztów Uzyskania Przychodu – wzór Docs-icon

Powyższe wzory dokumentów zapisane są w formacie .doc obsługiwanym przez większość edytorów tekstowych.

Leave a Reply