Księgi przychodów i rozchodów (KPiR) są obowiązkiem dla osób, które zdecydowały się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, a także osób fizycznych, które są właścicielem spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej, których dochody roczne nie przekroczyły netto 1.200.000 euro po przeliczeniu na PLN. Do prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów zobowiązane są także m.in. osoby duchowne, które zrezygnowały z prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz zajmujące się działami produkcji rolnej – w przypadku, gdy zgłoszą zamiar prowadzenia takiej księgi.

Księga przychodów i rozchodów jest jedną z naszych propozycji. To inaczej ewidencja osiąganych przychodów i ponoszonych rozchodów. Zbudowana jest z 17 kolumn ułożonych w ściśle określonej kolejności. Zamieszcza się w nich m.in. datę księgowania poniesionego wydatku, otrzymania towaru lub przychodu, ujmuje wartość sprzedaży towarów handlowych i usług oraz koszty uboczne takie jak np. koszty transportu. W księgach zamieszcza się także wynagrodzenia, jakie wypłacane są pracownikom.

Nasze biuro księgowe gwarantuje szeroki pakiet usług związanych z prowadzeniem ksiąg przychodów i rozchodów.

W tym zakresie mieści się:

 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych,
 • kontrolowanie dokumentów pod kątem formalnym i rachunkowym,
 • ewidencjonowanie majątku trwałego oraz wyposażenia plus miesięczne naliczanie amortyzacji,
 • wyprowadzanie powstałych zaległości,
 • reprezentowanie klienta na podstawie pełnomocnictwa przed organami kontroli skarbowej,
 • kontrola poprawności wcześniejszych zapisów księgowych,
 • konsultacje rachunkowe,
 • sporządzanie rozliczeń i sprawozdań rocznych,
 • przygotowywanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT),
 • sporządzanie deklaracji od podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie czynności archiwizacyjnych dokumentów w siedzibie firmy.

Zainteresowany? Sprawdź nasz atrakcyjny cennik!