Jaki wybrać rodzaj księgowości dla zakładu fryzjerskiego, w którym tylko ty pracujesz, będąc jego właścicielem? A może masz duży salon, w którym zatrudniasz kilkunastu pracowników? Może jesteś właścicielem całej sieci salonów fryzjerskich w całym kraju i zatrudniasz tysiące pracowników? Księgowość dla zakładów fryzjerskich nie różni się niczym od księgowości w innych przedsiębiorstwach. Jej forma zależy wyłącznie od skali, w jakiej firma działa.

Forma księgowości a przychody firmy

Księgowość, kiedyś zwana buchalterią, to element rachunkowości, będący jej częścią rejestracyjną. Owo rejestrowanie polega na dokumentowaniu głównie w ujęciu pieniężnym tak zwanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej i na dokumentowaniu źródeł pochodzenia tego majątku. To sucha raczej definicja księgowości, mało interesująca dla przeciętnego zjadacza chleba, lecz mająca swoje uzasadnienie w terminologii stosowanej w przepisach o rachunkowości. Oczywiście wszelkie regulacje obowiązujące w Polsce na ten temat są zapisane w Ustawie o Rachunkowości oraz w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, a także w innych aktach prawnych. Nie może być więc mowy o żadnych dowolnościach dotyczących prowadzenia księgowości dla zakładów fryzjerskich czy dla jakichkolwiek innych firm.

Jeśli przychody netto firmy wynoszą więcej niż 1.200.000 EURO w ciągu roku obrachunkowego, to firma musi prowadzić księgowość pełną. Księgowość tego rodzaju niezwykle szczegółowo dokumentuje wszelkiego rodzaju zdarzenia gospodarcze. Jest systemem mocno skomplikowanym, a jego prowadzeniem mogą się zajmować wyłącznie osoby legitymujące się odpowiednią wiedzą i stosownymi uprawnieniami. To powoduje, że jest to system kosztowny i dla niejednego przedsiębiorcy jest wydatkiem mocno obciążającym finanse firmy. Jeśli przychody naszej firmy w odpowiednim roku obrachunkowym są mniejsze niż wskazana wyżej kwota, to możemy poprzestać na prowadzeniu księgowości uproszczonej. Jeśli to ma być przykładowo księgowość dla zakładów fryzjerskich działających na małą skalę, osiągających stosunkowo niewielkie przychody, to uproszczona księgowość będzie tutaj idealnym rozwiązaniem.
Kadry? Płace? Skontaktuj się i dowiedz się więcej!

Formy księgowości uproszczonej

W Polsce stosuje się trzy podstawowe formy księgowości uproszczonej. Wymieńmy je wszystkie:

  1. Karta podatkowa. To rodzaj księgowości mający zastosowanie wtedy, gdy podatek jest płacony w stałej określonej z góry wysokości, a jego wysokość nie jest uzależniona od dochodów firmy. Najczęściej jest to uzależnione od rodzaju działalności firmy i liczby mieszkańców miejscowości, w której właściciel firmy ma swoją siedzibę.
  2. Ryczałt ewidencjonowany. Tę formę księgowości można stosować wtedy, gdy podatek jest naliczany od przychodu bez uwzględniania kosztów jego uzyskania. Korzystne jest to, że stawki tak płaconego podatku są niższe niż typowe stawki podatkowe, jednakże trzeba pamiętać, że należy go uiścić nawet wtedy, gdy firma nie uzyska dochodu.
  3. Księga przychodów i rozchodów. To forma księgowości dla tych, którzy płacą podatek od przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Tutaj nie zapłacimy podatku, jeśli firma przyniesie straty.
Zainteresowany? Sprawdź nasz atrakcyjny cennik!

Jaką wybrać księgowość dla zakładu fryzjerskiego?

Najprawdopodobniej Twój zakład fryzjerski nie będzie olbrzymim koncernem skupiającym mnóstwo salonów w całej Polsce. Przychody z jego działalności nie przekroczą w żadnym roku obrachunkowym owej granicznej kwoty w wysokości 1.200.000 EURO. Dzięki temu będzie można w Twojej firmie zastosować księgowość uproszczoną. Nie znaczy to jednak, że będziesz zmuszony do osobistego jej prowadzenia. Firmy takie jak nasze warszawskie biuro rachunkowe, zajmują się również prowadzeniem takiej uproszczonej księgowości dla małych zakładów fryzjerskich i innych niewielkich przedsiębiorstw.