Księgowość dla każdej firmy

Jak wiadomo, księgowość jest częścią rachunkowości gospodarczej. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, powinieneś wiedzieć, że prowadzenie księgowości to obowiązek każdego właściciela, najmniejszej nawet firmy. W świetle obowiązującego prawa, księgowość dla sklepów odzieżowych, dla szewca czy dla aptekarza będzie tak samo ważna, jak dla wielkiego koncernu samochodowego.
Kadry? Płace? Skontaktuj się i dowiedz się więcej!

Formy księgowości

W Polsce sprawy dotyczące rachunkowości, w tym księgowości, są uregulowane ustawowo. Dlatego też nie ma tutaj miejsca na żadną dowolność. Są w istocie dwie formy prowadzenia księgowości dla przedsiębiorstw: księgowość pełna i księgowość uproszczona.

  • Księgowość pełna jest to niezwykle precyzyjnie zbudowany system, zawierający mnóstwo szczegółowych elementów ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, będących częścią rachunkowości. Tak skonstruowany system służy nadzorowaniu, analizowaniu i zbieraniu informacji na temat sytuacji firmy w jakimś określonym wycinku czasowym. To tworzy dokładny obraz finansów konkretnego przedsiębiorstwa; dzięki temu sprawdza się każdą kwotę przez nie przepływającą, albowiem każda transakcja musi zostać zapisana na dwóch kontach. Zasady rachunkowości reguluje Ustawa o Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy rachunkowości i inne. Takie dokładne regulacje, choć mocno skomplikowane, mają swoje uzasadnienie. Pozwalają one na proste i szybkie kontrolowanie firm, bo wszystkie muszą działać według tych samych zasad, jeśli chodzi o prowadzenie rachunkowości. To ułatwia również badanie kondycji poszczególnych firm, a więc także kondycji gospodarczej całego państwa. Regulacje te przyczyniają się do walki z różnego rodzaju oszustwami i fałszerstwami. Tego rodzaju księgowość dla sklepów odzieżowych, lodziarni, zakładów fryzjerskich czy innych firm działających na niewielką skalę będzie mało przydatna.
  • Księgowość uproszczona jest znacznie mniej skomplikowaną metodą rachunkowości firmy, a jej prowadzenie jest dopuszczalne, jeśli przedsiębiorstwo w poprzednim roku obrachunkowym osiągnęło przychody mniejsze niż 1.200.000 EURO. Są trzy formy takiej uproszczonej księgowości. Pierwszą jest karta podatkowa, co dotyczy płacenia podatku w określonej kwocie stałej wysokości, uzależnionej często od lokalnych uwarunkowań, w jakich funkcjonuje przedsiębiorstwo. Drugą formą jest tak zwany ryczałt ewidencjonowany, stosowany wtedy, gdy płaci się podatek według stałej stawki uwzględniającej jedynie przychody firmy bez odliczania kosztów uzyskania tego przychodu. Trzecią formą uproszczonej księgowości jest księga przychodów i rozchodów; stosując tę metodę, płaci się podatek od różnicy między przychodami firmy a kosztami tych przychodów, co w praktyce oznacza, że jeśli mamy straty, to nie płacimy podatku. Jedna z tych form będzie odpowiednią księgowością dla sklepu odzieżowego typu butik, dla małego zakładu krawieckiego lub szewskiego czy każdej innej małej firmy
Zainteresowany? Sprawdź nasz atrakcyjny cennik!

Jaką formę prowadzenia księgowości wybrać?

Jak już napomknęliśmy wcześniej, pełna księgowość jest odpowiednia dla dużych przedsiębiorstw, a obowiązkowa dla tych wszystkich, których przychody przekraczają 1.200.000 EURO w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym chcemy kontynuować działalność naszej firmy. Ta forma rachunkowości z pewnością będzie odpowiednią księgowością dla sklepów odzieżowych tworzących wielką ogólnokrajową sieć pod jedną firmą lub dla innych dużych koncernów. Dla małych przedsiębiorstw, o stosunkowo niewielkich obrotach, warto wybrać księgowość uproszczoną, gdyż jest ona znacznie tańsza niż księgowość pełna.