Czas wykorzystać zaległy urlop za 2016 r.

Prawo do urlopu wypoczynkowego jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych. Na pracodawcy ciąży obowiązek dopilnowania, aby pracownik zrealizował to uprawnienie w wymaganym terminie. Kodeks pracy wskazuje dwa takie terminy. Pierwszy to ostatni …

Minimalne wynagrodzenie,stawka godzinowa w 2018 r.

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 12 września 2017 r. przyjęła m.in. rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Ponadto przyjęła projekty ustaw: o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, a także …

Dłuższy okres preferencyjnych składek ZUS

Okres opłacania „ulgowych” składek na ubezpieczenia społeczne ma zostać wydłużony o rok, tj. do 36 miesięcy kalendarzowych. Tak wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (projekt z dnia 1 września 2017 r.), który …

KAS walczy z pustymi fakturami

Ministerstwo Finansów po raz kolejny ostrzega przed wykorzystywaniem w działalności gospodarczej z tzw. pustych faktur. Każdy kto będzie posługiwał się nimi musi liczyć się z konsekwencjami. Resort wskazuje, że organy skarbowe oprócz tego, …

Prywatne radio pracownika w miejscu pracy

Zdarza się, że pracownicy przynoszą swoje odbiorniki radiowe do miejsca pracy ale to pracodawca, odpowiada za używanie prywatnych odbiorników RTV przez jego pracowników w miejscu pracy. Dlatego do jego obowiązku należy …

Rozliczenie w VAT usług budowlanych świadczonych dla dewelopera

Jako deweloper (inwestor) budujemy domy i mieszkania na sprzedaż. Nabywamy usługi budowlane od podmiotów świadczących kompleksowe usługi remontowo-budowlane (generalni wykonawcy) oraz od podmiotów świadczących usługi w wąskim zakresie np. jedynie murarskie lub instalatorskie. …