KAS walczy z pustymi fakturami

Ministerstwo Finansów po raz kolejny ostrzega przed wykorzystywaniem w działalności gospodarczej z tzw. pustych faktur. Każdy kto będzie posługiwał się nimi musi liczyć się z konsekwencjami.

kontrola

Resort wskazuje, że organy skarbowe oprócz tego, że koncentrują się na wyszukiwaniu i karaniu osób wystawiających puste faktury, kładą również nacisk na wykrywanie osób i firm, które nabywają puste faktury i wykorzystują je do obniżenia zobowiązań podatkowych lub wyłudzania zwrotów podatku VAT. W wielu przypadkach identyfikacja nabywców pustych faktur jest łatwiejsza od ustalenia ich sprzedawców, często będących członkami dobrze zorganizowanych grup przestępczych.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu karnego od 1 marca br. zarówno wystawianie jak i używanie pustych faktur jest zagrożone surowymi karami pozbawienia wolności. Przykładowo, podrobienie lub przerobienie faktury, w celu użycia za autentyczną, w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym, jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Taką samą karę może otrzymać ten kto wystawia oraz używa fakturę lub faktury zawierające kwotę należności ogółem przekraczającą 200 tys. zł, poświadczając w ten sposób nieprawdę. Jeżeli kwota należności przekracza 5 mln zł lub sprawca takiego procederu z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, wówczas podlega on karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat.

Sąd, oprócz kary pozbawienia wolności, może również wymierzyć grzywnę w wysokości do 6 mln zł.

Osoby wystawiające lub korzystające z pustych faktur mogą ponosić odpowiedzialność także na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Za nierzetelne wystawienie faktury lub posługiwanie się takim dokumentem grozi kara grzywny do kwoty 19.198.080 zł lub nie mniej niż rok pozbawienia wolności, bądź obie te kary jednocześnie.

Ponadto osoby zaangażowane w proceder obrotu pustymi fakturami muszą również liczyć się z negatywnymi konsekwencjami podatkowymi, tj. m.in. brakiem możliwości odliczenia podatku VAT na podstawie pustej faktury oraz obowiązkiem zapłaty stawki sankcyjnej VAT w wysokości 100% zawyżenia podatku naliczonego.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017, strona 2 dział: Aktualności i sygnały