MF wycofało się z projektu przekazywania wyciągów bankowych w ramach JPK

Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej (z dnia 19 maja 2017 r.) zakładał wprowadzenie od 1 września br. obowiązku przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej dobowych wyciągów z rachunków bankowych w ramach JPK.

kontrola

Jednak w najnowszej wersji projektu zmian do Ordynacji podatkowej (z dnia 9 sierpnia 2017 r.) nie ma już takiego przepisu.

W projekcie pozostał zapis przewidujący wyłączenie stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej do udostępnienia kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:

  • niezłożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których składania są zobowiązani podatnicy na podstawie przepisów ustaw podatkowych,
  • nieujęciu przez podatnika w deklaracji lub innych dokumentach czynności, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych,
  • niedokonaniu zapłaty podatku wynikającego z deklaracji lub innych dokumentów składanych przez podatnika.

Przewiduje się, że organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, będzie wydawał zaświadczenie w zakresie wymienionych informacji.

Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 października 2017 r.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017, strona 2