Prywatne radio pracownika w miejscu pracy

Zdarza się, że pracownicy przynoszą swoje odbiorniki radiowe do miejsca pracy ale to pracodawca, odpowiada za używanie prywatnych odbiorników RTV przez jego pracowników w miejscu pracy. Dlatego do jego obowiązku należy dopilnowanie, aby pracownik dokonał rejestracji i regulował opłaty abonamentowe. Zaś dowód zarejestrowania należy przechowywać w miejscu pracy.

hifi-1936271_960_720

Warto dopilnować tej kwestii, bowiem w przypadku używania prywatnego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego przez pracownika w miejscu pracy odpowiedzialność za brak rejestracji ponosi pracodawca.

Dodatkowo warto wskazać, że jeżeli pracownik będzie odmawiał dokonania rejestracji odbiornika, to pracodawca może zakazać pracownikowi używania go.

Kontrolę obowiązku rejestracji odbiorników RTV przeprowadzają uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej SA

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017, strona 18