Minimalne wynagrodzenie,stawka godzinowa w 2018 r.

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 12 września 2017 r. przyjęła m.in. rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Ponadto przyjęła projekty ustaw: o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, a także o finansowaniu zadań oświatowych.

pieniądze

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. będzie wynosiło 2.100 zł. Oznacza to wzrost wynagrodzenia o 100 zł, tj. o 5%, w stosunku do bieżącego roku (w 2017 r. wynosi 2.000 zł). Kwota ta stanowi 47,3% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2018 r.

Z kolei minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia/o świadczenie usług w 2018 r. zostanie podwyższona do 13,70 zł (w 2017 r. – 13 zł).

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017, strona 2