Podatnik będzie mógł sprawdzić swojego kontrahenta

Resort finansów planuje wprowadzenie ważnych zmian do ustawy o VAT dotyczących zasad sprawdzania kontrahentów przez podatników VAT. Podatnicy mają uzyskać bezpłatny i szybki dostęp do aktualnych danych o swoich kontrahentach, co ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego.

kontrola

Projekt zmian do ustawy o VAT (z dnia 20 września 2017 r.) zakłada, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie publikował na stronie internetowej wykaz podatników VAT czynnych. Ma być on aktualizowany na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę. Wykaz ten ma stanowić bardzo ważne narzędzie dla uczciwych podatników, którzy będą mieli możliwość weryfikacji informacji o swoich kontrahentach, a więc informacji przede wszystkim o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów dla celów VAT. Zdaniem resortu możliwość dokonania takiej weryfikacji w sposób istotny ograniczy ryzyko uwikłania uczciwych podatników w oszukańczy proceder zmierzający do wyłudzenia VAT.

Projektowany wykaz umożliwi także dostęp do innych informacji, takich jak: imiona i nazwiska w przypadku osób fizycznych oraz pełnej nazwy w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi, adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej bądź adres głównego miejsca wykonywania działalności, jeśli działalność gospodarcza jest prowadzona w kilku miejscach lub na terenie całego kraju – w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, adres siedziby w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną. W wykazie znaleźć się mają także numery rachunków rozliczeniowych podatnika, wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym, które służą prowadzonej działalności gospodarczej, daty: rejestracji/wykreślenia/przywrócenia do rejestru podatnika VAT czynnego oraz podstawa prawna wykreślenia/przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego. Propozycja zamieszczenia w tym wykazie daty rejestracji, wykreślenia oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego ma ułatwić podatnikom sprawną identyfikację kontrahentów, którzy zostali wykreśleni z rejestru (spełniali przesłanki do ich wykreślenia), lecz wykazali, że faktycznie prowadzą działalność gospodarczą i zostali przywróceni do rejestru.Podatnicy będą więc mieli możliwość prześledzenia całej historii rejestracji kontrahentów dla celów VAT, co umożliwi im weryfikację, jaki był w wybranym momencie status kontrahenta.

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać po upływie 6 miesięcy od daty ich ogłoszenia.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017