Wydatki ponoszone na wyżywienie gości podczas konferencji są kosztem uzyskania przychodu – nowy wyrok NSA

W sytuacji gdy podatnik organizuje dwudniowe wydarzenie dla kontrahentów i fiskus nie kwestionuje zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na noclegi i ogólne koszty organizacji, podatnik ma prawo uwzględnić w swoich kosztach podatkowych również poczęstunek. Tak orzekł NSA w wyroku z 10 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 2577/14.

 restaurant-691397_1280

Podatnicy już od wielu lat mają wątpliwości co do prawidłowego sposobu podatkowego rozliczenia kosztów gastronomii i podobnych wydatków. Zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na posiłki serwowane podczas spotkania z kontrahentem od dawna było negowane przez fiskusa. Tymczasem sądy administracyjne (zob. wyrok NSA z 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11) podkreślają, że nie ma podstaw, by wykluczać takie wydatki z kosztów, np. biorąc pod uwagę miejsce świadczenia usług. W przywołanej interpretacji Izba Skarbowa jako argument, że posiłek ma charakter reprezentacyjny, podała to, że hotel ma cztery gwiazdki. Ta argumentacja nie przekonała jednak NSA, którego zdaniem każdy wydatek na posiłki powinien być analizowany osobno. Podatnik, zanim zaliczy wydatek na posiłek do kosztów, powinien więc zbadać, czy miał on związek z uzyskaniem przychodu. Jeżeli spełnia on ten warunek i nie miał reprezentacyjnego charakteru (rozumianego jako dążenie do poprawy wizerunku firmy), może być kosztem podatkowym. Przywołany wyrok NSA potwierdza to stanowisko i może być ważnym argumentem w ewentualnym sporze z organami podatkowymi.

Źródło: e.dziennikIFK