Dlaczego księgowość jest niezbędnym elementem funkcjonowania firmy?

Czym jest księgowość? Księgowość – mówiąc inaczej – to najważniejszy składowy element rachunkowości, który równocześnie stanowi część rejestracyjną. Dział ten – ogólnie rzecz biorąc – polega na rejestracji w przypadku ujęcia pieniężnego oraz ilościowego, a także dokumentowaniu zdarzeń gospodarczych i zmian majątkowych jednostek gospodarujących i źródeł jego pochodzenia.

Księgowość to niewątpliwie jeden z najważniejszych elementów funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa – zarówno dużego, jak i małego. Dział ten zajmuje się bowiem między innymi wieloma obowiązkowymi dokumentami, księgami rachunkowymi, a także ekonomicznymi aspektami działalności danej firmy.

księgowość prowadzenie firmy

Nie jest tajemnicą, iż polski system podatkowy jest jednym z najbardziej skomplikowanych i niezrozumiałych w całej Europie oraz Unii Europejskiej, w związku z czym prowadzenie księgowości najlepiej jest powierzyć wykwalifikowanej, zaufanej oraz doświadczonej osobie.

Co więcej – księgowość jest niezwykle ważna w przypadku dwóch płaszczyzn:

  • prawnej;
  • organizacyjnej.

Choć obydwa aspekty wciąż wzajemnie przenikają się, to jednak oba muszą być nieustannie kontrolowane przez odpowiednio wykwalifikowany dział.

Składki i podatki

Do jednego z najważniejszych zadań księgowości należy w głównej mierze rozliczanie się między innymi z dostawcami, bankami, urzędami, klientami, a także innymi jednostkami każdego miesiąca. Co więcej – dział ten zajmuje się rozliczaniem podatków oraz składek, a niejednokrotnie również i wypłacaniem comiesięcznych należności dla pracowników.

Dodatkowo, księgowość przygotuje deklaracje ZUS, sporządzi, wypełni oraz złoży wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe, takie jak PIT-4, CIT-8, PIT11 czy VAT-7. Niejednokrotnie również dział księgowości przygotowuje umowy dla nowych pracowników, wyręczając tym samym pracodawców. Element ten w każdej firmie gwarantuje pewność, iż finanse przedsiębiorstwa są w pełni bezpieczne i nie zostaną przekazane w niepowołane ręce.

prawo kodeks

Nowelizacje i przepisy prawne

Prawo wciąż zmienia się, a nowelizacje ustaw dotyczących działalności przedsiębiorczej i funkcjonowania firm często są niezrozumiałe dla osób niezwiązanych z nimi. Wówczas do akcji właśnie wkracza dział księgowości. Doświadczeni księgowi doskonale orientują się we wszystkich aspektach prawnych, a także ich zmianach. Mają tym samym pojęcie, jak odpowiednio sporządzić pożądane dokumenty, tak aby nie zostały one odrzucone m.in. przez urząd skarbowy.

Rzetelna księgowość niejednokrotnie obsługuje również płaszczyzny sprawozdawcze oraz płacowo-kadrowe, które są na porządku dziennym w przypadku współpracy danej firmy z „fiskusem”, urzędem statystycznym, sądami, a nawet ubezpieczycielami.

Dane i kondycja finansowa firmy

Na dowód, iż księgowość jest niezbędnym elementem funkcjonowania przedsiębiorstw, należy dodać, iż za jej sprawą zarząd, bądź właściciel ma pełny dostęp do wszelakich danych prowadzonych przez dział. Co więcej – istnieje możliwość bieżącego analizowania kondycji finansowej firmy oraz tworzenia zestawień na bazie udostępnianych przez księgowość informacji. Bez większych problemów można zaplanować (na krótszy, bądź dłuższy okres) rozwój podmiotu gospodarczego, przewidzieć nadchodzącą dekoniunkturę czy też ustalać wysokość obowiązkowych składek pracowniczych i podatków.

karta finanse

Księgowość pełni niezwykle ważną rolę w zakresie kadr i płac, dlatego też odpowiednio prowadzona dokumentacja umożliwia odtworzenie poniesionych wydatków w stosunku firmy do pracownika, bądź też na odwrót. Dokumenty dostępne u księgowości pozwalają również przyznać premię lub wszcząć dodatkowe gratyfikacje.

Podstawa prawna

Księgowość jest bardzo ważna w przypadku płaszczyzny finansowej, jednak nie tylko. Doskonale sprawdzi się w roli prawnej. Oznacza to, iż w przypadku jakichkolwiek procesów sądowych oraz sporów z klientami i dostawcami, dział zawiera niezbędne dokumenty, które pozwolą na rozprawie udowodnić winę, bądź też i jej brak. Ponadto, księgowość zawiera dane dotyczące aktualnego stanu przedsiębiorstwa nie tylko w sądzie, ale i przed policją, urzędami, organami ścigania oraz komornikiem.

Warto równocześnie nadmienić, iż księgowość przejmuje obowiązek przedstawienia wszystkich dokumentów w razie jakiejkolwiek kontroli. Dodatkowa funkcja sprawozdawcza upoważnia między innymi banki, potencjalnych klientów czy samych pracowników do wglądu w sytuację finansową danego podmiotu gospodarczego. Dokumentacje są również bardzo ważne w przypadku pozyskiwania nowych kontrahentów lub źródeł finansowania.

Odpowiadając zatem na najważniejsze pytanie, księgowość zdaje się być najważniejszym elementem oraz bardzo mocnym filarem w przypadku funkcjonowania każdej firmy, niezależnie od ilości zatrudnianych osób, kapitału czy też specjalności, jaką zajmuje się przedsiębiorstwo. Bez względu na wspomniane cechy, księgowość pełni bardzo ważną rolę.