Minimalne wynagrodzenie w 2018 r.

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2017 r. przyjęła m.in.: założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018, propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2018 oraz informację …