Nowe uprawnienia dla PIP od 01 stycznia 2017 r.- umowy o dzieło pod lupą

Od 01 stycznia 2017 zacznie obowiązywać minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenie oraz umowach o świadczenie usług, nie dotyczy to umów o dzieło. Państwowa Inspekcja Pracy będzie uprawniona do kontrolowania przedsiębiorców w zakresie wypłacania wynagrodzenia z umowy zlecenia lub o świadczenie usług w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej. Istnieje ryzyko, że niektóre umowy o dzieło zostaną zakwestionowane.

screenshot_1

Źródło: e.dziennikIFK