Nowe zasady zatrudniania Ukraińców

Coraz więcej pracodawców rozważa zatrudnienie pracowników z za wschodniej granicy. Do tej chwili polscy przedsiębiorcy wystawili przeszło 1,3 mln tzw. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Zdarzały się sytuacje, że …

Świąteczne wydatki w kosztach firmy

Jak co roku w okresie świątecznym firmy ponoszą  wydatki na dekorację świąteczną, wigilie pracownicze czy karty z życzeniami dla kontrahentów. Jak należy kwalifikować te wydatki zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym, czy wszystkie wydatki …

VAT 2017 r. – najważniejsze zmiany

Nadchodzący 2017 rok przyniesie wiele zmian w zakresie prawa podatkowego. Wiele z nich dotyczy podatku VAT, wśród najważniejszych zmian są m.in: rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia na transakcje obejmujące …

30 listopada 2016 r. -Mija termin na złożenie oświadczenia FATCA

W dniu 30 listopada 2016 r. mija termin złożenia oświadczenia FATCA. Obowiązek ten dotyczy klientów banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i zakładów ubezpieczeń. Ma on na celu zidentyfikowanie wśród …

Uproszczenia dla nowych przedsiębiorców

Przedstawiony przez ministra Morawieckiego pakiet „Konstytucji Biznesu” przewiduje uproszczenia dla nowych przedsiębiorców. Proponowane rozwiązania to m.in.: zwolnienie z konieczności rejestracji działalności na mniejszą skalę (przychody miesięczne do 50% minimalnego wynagrodzenia) …