VAT 2017 r. – najważniejsze zmiany

Nadchodzący 2017 rok przyniesie wiele zmian w zakresie prawa podatkowego. Wiele z nich dotyczy podatku VAT, wśród najważniejszych zmian są m.in:

  • rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia na transakcje obejmujące m.in. określone usługi budowlane i procesory, których łączna wartość w ramach transakcji przekroczy 20 tys.zł, bez kwoty podatku,
  • zmiana warunków korzystania ze zwrotu VAT w terminie 25 dni,
  • ograniczenie stosowania kwartalnych rozliczeń VAT – będą mogły z nich korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro,
  • elektroniczne składanie deklaracji VAT: od 1 stycznia 2017 r. m.in. dla podatników zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE, a od 2018 r. dla pozostałych podatników VAT,
  • wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej pełnomocników wraz z zarejestrowanymi przez nich podatnikami (ma to ograniczyć rejestrowanie tzw. Słupów przez pełnomocników),
  • określenie przesłanek odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i doprecyzowanie warunków wykreślenia podatnika z rejestru,
  • wprowadzenie sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie podatku VAT,
  • wprowadzenie podwyższonej sankcji podatkowej w wysokości 100 proc. wobec podatników dopuszczających się oszustw podatkowych, np. odliczających podatek z tzw. pustych faktur.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem części przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.

clause-1462959_960_720

 

Źródło: Własne