30 listopada 2016 r. -Mija termin na złożenie oświadczenia FATCA

W dniu 30 listopada 2016 r. mija termin złożenia oświadczenia FATCA. Obowiązek ten dotyczy klientów banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i zakładów ubezpieczeń. Ma on na celu zidentyfikowanie wśród klientów instytucji finansowych działających w Polsce osób będących podatnikami w USA.

Składają je osoby fizyczne i prawne posiadające rachunki finansowe otwarte po 30 czerwca 2014 r. Oświadczenia dla rachunków finansowych otwartych:

  • pomiędzy 1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r. są składane na żądanie instytucji finansowej w terminie do 30 listopada 2016 r., przy czym z takim żądaniem instytucja powinna była wystąpić w terminie do 30 marca 2016 r.,
  • po 30 listopada 2015 r. są składane na bieżąco w ramach procedury otwarcia rachunku finansowego.

Z obowiązku identyfikacji, a zarazem ze składania oświadczeń, wyłączono rachunki o tzw. niskim ryzyku bycia wykorzystanym do uchylenia się od opodatkowania.

Należą do nich:

  • rachunki depozytowe oraz pieniężne umowy ubezpieczenia posiadane przez osobę fizyczną, których saldo albo wartość nie przekracza na dzień 1 grudnia 2015 r. 50.000 USD oraz
  • rachunki kart kredytowych lub rachunki kredytów odnawialnych posiadane przez inny niż osoba fizyczna podmiot, jeżeli instytucja finansowa prowadząca te rachunki wdrożyła zasady i procedury, które zapobiegają przekroczeniu wartości kredytu dostępnego dla posiadacza rachunku ponad kwotę 50.000 USD.

W przypadku braku złożenia oświadczenia FATCA przez obowiązanego klienta od 1 grudnia 2016 r., rachunki i rejestry klienta zostaną czasowo zablokowane – nie będzie możliwości dokonywania operacji, w tym wycofania środków. Po dopełnieniu obowiązku złożenia oświadczenia FATCA, rachunki i rejestry klienta zostaną odblokowane.

usa-1177272_960_720

Źródło: http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/