Nowe zasady zatrudniania Ukraińców

Coraz więcej pracodawców rozważa zatrudnienie pracowników z za wschodniej granicy. Do tej chwili polscy przedsiębiorcy wystawili przeszło 1,3 mln tzw. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Zdarzały się sytuacje, że Ukrainiec który uległ wypadkowi przy pracy, nie mógł się zgłosić do lekarza, bo nie miał ubezpieczenia dlatego ZUS przygotowuje nowy system, który przyspieszy wymianę odpowiednich informacji z Państwową Inspekcją Pracy czy Strażą Graniczną. Jeśli w czasie kontroli legalności pracy cudzoziemca wyjdzie, że nie ma ubezpieczenia, firma będzie musiała się wytłumaczyć, na jakiej podstawie prawnej go zatrudnia.

pracownicy-z-Ukrainy-1-min

Zmienią się także zasady przyjmowania oświadczeń od przedsiębiorców. Powiatowe urzędy pracy, które do tej pory akceptowały wszystkie wnioski, będą mogły odmówić firmie prawa do sprowadzenia pracownika ze Wschodu.

Pojawią się także nowe wydatki. Rozpatrzenie wniosku ma kosztować 30 zł. Budżet państwa i samorząd podzielą się tymi pieniędzmi po połowie. Teraz postępowanie administracyjne w sprawie sprowadzenia pracownika ze Wschodu nie kosztuje ani grosza.

Nowe zasady zatrudniania obcokrajowców mają zacząć obowiązywać od 01 stycznia 2018 roku .

Źródło: http://www.rp.pl/Cudzoziemcy/303149878-Nowe-zasady-zatrudniania-Ukraincow.html#ap-1