Wysokie sankcje dla odliczających VAT z pustych faktur

1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie duża nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Wprowadza ona m.in. sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku VAT. W stosunku do podatników dopuszczających się oszustw podatkowych, w tym odliczających podatek z tzw. pustych faktur przewidziano sankcję podatkową w wysokości 100 proc. Sankcja ta będzie miała zastosowanie w razie stwierdzenia, że zawyżona kwota podatku naliczonego wynika z faktur, które:

  1. zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,
  2. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
  3. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  4. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności. Sankcja będzie miała zastosowanie do okresów rozliczeniowych od stycznia lub I kwartału 2017 r.

vat

Źródło: e.dziennikIFK