Minimalne wynagrodzenie w 2018 r.

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2017 r. przyjęła m.in.: założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018, propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2018 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2018. Ponadto przyjęła propozycje: wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r., a także projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

StockSnap_E5RETXVN7R

Rada Ministrów proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wynosiło 2.080 zł. Oznacza to wzrost o 80 zł (4%) w stosunku do 2017 r. Natomiast minimalna stawka godzinowa będzie kształtowała się na poziomie 13,50 zł (w 2017 r. jest to 13 zł).

Źródło: http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/wynagrodzenie-minimalne-w-2018-r-2017-47,artykul,166381.html