Od 1 stycznia 2017 roku zmieniają się przepisy dotyczące umów zleceń

Od 1 stycznia 2017 roku zmieniają się przepisy dotyczące umów zleceń w związku z nowelizacją przepisów minimalną stawką za godzinę pracy na umowie zleceniu W ustawie zapisano, że stawka wyniesie 12 zł za godzinę, ale kwota waloryzowana będzie co roku w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie. Ponieważ w 2017 r. będzie obowiązywała nowa kwota wynagrodzenia minimalnego (zgodnie z propozycją rządu – 2 tys. zł brutto), również godzinowa stawka minimalna zostanie automatycznie zwaloryzowana.
Dodatkowo ustawa wprowadza obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy dla zleceniobiorców, proszę mieć to na uwadze i przygotować odpowiednie zmiany w umowach pomiędzy Państwem a zleceniobiorcami oraz od 1 stycznia prowadzić ewidencję ich czasu pracy.

nowelizacja umowa zlecenie

Leave a Reply