Prywatne radio pracownika w miejscu pracy

Zdarza się, że pracownicy przynoszą swoje odbiorniki radiowe do miejsca pracy ale to pracodawca, odpowiada za używanie prywatnych odbiorników RTV przez jego pracowników w miejscu pracy. Dlatego do jego obowiązku należy …

30 listopada 2016 r. -Mija termin na złożenie oświadczenia FATCA

W dniu 30 listopada 2016 r. mija termin złożenia oświadczenia FATCA. Obowiązek ten dotyczy klientów banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i zakładów ubezpieczeń. Ma on na celu zidentyfikowanie wśród …