Ministerstwo Rozwoju pracuje nad wprowadzeniem elektronicznych paragonów

W Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Jego projekt został przedstawiony już w maju 2016 r. Obecnie jest on szeroko skonsultowany z producentami kas, Głównym Urzędem Miar i Ministerstwem Finansów.

money-256310_960_720

Głównym celem nowego rozporządzenia ma być dostosowanie regulacji do możliwości emisji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w dwóch formach – elektronicznej i papierowej. Obecnie obowiązujące w tym zakresie przepisy umożliwiają jedynie wydruk takich dokumentów. Rozporządzenie ma znieść też konieczność archiwizacji paragonów w postaci papierowej, zastępując ją przechowywaniem w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej.

Stosowanie nowych rozwiązań ma być wykorzystane dla zwiększenia wpływów fiskalnych z transakcji ewidencjonowanych paragonami, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, dzięki określeniu zasad komunikacji obu typów urządzeń.

Projektowane rozporządzenie ma zapewnić realizację tych celów głównie przez:

1) cyfryzację dokumentów (paragonów, faktur) i raportów fiskalnych,

2) transmisję danych z kas do centralnego repozytorium,

3) umożliwienie zaawansowanej analizy danych fiskalnych,

4) standaryzację protokołu komunikacyjnego pomiędzy kasą fiskalną a terminalem płatniczym.

Przy czym obecnie Ministerstwo zapewniło, że cały proces wymiany kas fiskalnych na nowe zaplanowany jest na okres od 2 do 3 lat, począwszy od 1 stycznia 2018 r. Wymiana będzie się odbywać w okresach kwartalnych, począwszy od urządzeń z najstarszą datą homologacji. Wymiana kas połączona będzie z etapowym upowszechnieniem obsługi płatności bezgotówkowych przez punkty handlowo-usługowe.

Źródło: http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/od-kiedy-beda-paragony-elektroniczne-2017-50,artykul,166699.html