Blokada kont w ramach STIR możliwa już od 30 kwietnia 2018 r.

Szef KAS będzie mógł zablokować rachunek przedsiębiorcy, jeżeli na podstawie posiadanych danych stwierdzi, że przedsiębiorca wykorzystuje sektor bankowy do wyłudzeń skarbowych. Blokada będzie mogła nastąpić na okres do 72 godzin, z opcją przedłużenia jej na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. Takie regulacje wchodzą w życie 30 kwietnia 2018 r.

Możliwość czasowego zablokowania konta przedsiębiorcy podejrzewanego o używanie go do przestępstw skarbowych to efekt wejścia w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, tzw. ustawy o STIR (Dz. U. z 2017 r. poz. 2491). Rozwiązanie to ma służyć przede wszystkim ograniczeniu luki w VAT.

Blokada będzie mogła być zastosowana w przypadku rachunków osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, ale posiadających zdolność prawną (tj. z wyłączeniem rachunków osób fizycznych służących do celów prywatnych). Taki środek zarządzi Szef KAS na podstawie analizy danych z baz podatkowych oraz informacji otrzymywanych o rachunkach wymienionych wcześniej podmiotów i transakcjach zawartych za pośrednictwem tych rachunków, a także wskaźnika ryzyka ustalanego przez izbę rozliczeniową przy pomocy specjalnie opracowanych algorytmów (STIR). Analiza ma być w pełni zautomatyzowana i dokonywana komputerowo w czasie niemal rzeczywistym.

Ministerstwo Finansów podkreśla (m.in. w odpowiedzi na interpelację poselską nr 18175/2017), że blokady nie będą stosowane na masową skalę, a jedynie w uzasadnionych przypadkach, po przeprowadzeniu kompleksowej oceny ryzyka wystąpienia uchybień. Uczciwi przedsiębiorcy nie mają się czego obawiać. Taki instrument jest już znany w polskim prawie, np. w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, i nie budzi kontrowersji.

Blokada rachunku będzie mogła być zastosowana na okres do 72 godzin. Dozwolone będzie jej przedłużenie na oznaczony czas, nie dłuższy niż 3 miesiące w razie obawy, że podmiot nie wykona istniejących lub mających powstać zobowiązań podatkowych przekraczających równowartość 10.000 euro. Blokada oznacza niemożność dysponowania i korzystania ze zgromadzonych na nim środków pieniężnych. Przewidziano jednak kilka wyjątków. Szef KAS będzie mógł zgodzić się na opłacenie z zablokowanego rachunku zaległości podatkowych lub celnych, pensji pracowników czy alimentów.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018, strona 1 

Autor: Małgorzata Żujewska

Leave a Reply