Najważniejsze zmiany w prawie pracy i ubezpieczaniach w 2017 r.

Od 2017 roku wejdą w życie zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach. Już od 1 stycznia zaczną obowiązywać:

  • płaca minimalna na poziomie 2000 zł,
  • 13 zł/ godzinę – minimalna stawka dla pracujących na umowę zlecenie oraz umowach o świadczenie usług,
  • wzrost świadczenia pielęgnacyjnego do 1406 zł netto (plus składki na ubezpieczenie społeczne);

Od 1 marca wejdzie w życie:

  • podwyżka najniższych emerytur i rent do 1000 zł,
  • waloryzacja rent i emerytur – minimalna gwarantowana podwyżka to 10 zł.

coins-948603_1920

 

Źródło: opracowanie własne