Konstytucja dla biznesu – ciąg dalszy zmian w podatkach

Zapowiadane wprowadzenie „Konstytucji dla biznesu” mają pomóc przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej np. skrócenie okresu przechowywania sprawozdań finansowych do 5 lat a także zwolnienie z podatku od spadków i darowizn w przypadku osób, które odziedziczą firmę. Szerzej na temat proponowanych zmian:

konstytucja-dla-biznesu

Źródło: e.dzienikIFK