Deklaracje VAT tylko elektronicznie

Od rozliczenia za styczeń lub I kwartał 2017 r. deklaracje VAT-7,VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-13, VAT-27 oraz informacje podsumowujące będą mogły być składane wyłącznie drogą elektroniczną. Obowiązkiem tym zostaną objęci podatnicy, którzy są:
•obowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE,
•dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, lub nabywcą tych towarów lub usług,
•obowiązani do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku dochodowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Obowiązek ten mają biura rachunkowe i pracodawcy rozliczający podatek za więcej niż 5 osób. Pozostali podatnicy będą mieli taki obowiązek od rozliczeń za styczeń lub I kwartał 2018 r. Od rozliczenia za styczeń 2017 r. obowiązkowo będą składane elektronicznie krajowe jak i unijne informacje podsumowujące (VAT-27 i VAT UE). Będzie je można składać wyłącznie za okresy miesięczne.
podatek
Źródło: e.dziennikIFK