Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2019 r.

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 11 września 2018 r. przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Rząd postanowił, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2.250 zł (w 2018 r. – 2.100 zł). Oznacza to wzrost o 7,1% i stanowi 47,2% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r.

Natomiast minimalna stawka godzinowa w 2019 r. będzie wynosić 14,70 zł (w 2018 r. – 13,70 zł).

 

Źródło:Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018, strona 2

dział: Aktualności i sygnały

Leave a Reply