osoba fizyczna

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 780). W zakresie dotyczącym podatku …