Zarządzasz dużą sieci hoteli w największych miastach całego kraju? Posiadasz mały hotelik w niewielkim miasteczku? Może jesteś właścicielem pensjonatu turystycznego? A może zajmujesz się agroturystyką w popularnych miejscowościach wypoczynkowych? Niezależnie od tego, jak wielka jest Twoja firma, zobowiązany jesteś do prowadzenia w niej księgowości, pełnej bądź uproszczonej. My możemy Ci w tym pomóc.

Czy księgowość hotelu podlega ogólnym zasadom rachunkowości?

Oczywiście na tak postawione pytanie można udzielić jedynie twierdzącej odpowiedzi. Hotelarstwo, w jego szerokim rozumieniu, jest taką samą działalnością gospodarczą jak każda inna. Pewne różne formy księgowości, będącej przecież elementem rachunkowości, można stosować w przedsiębiorstwach nie z uwagi na rodzaj prowadzonej przez nie działalności, ale z powodu jej wielkości i rozmiaru. Nie inaczej jest z usługami hotelarskimi. Jeśli więc przychody Twojego hotelu lub sieci hoteli albo pensjonatu, a nawet gospodarstwa agroturystycznego przekroczą 1.200.000 EURO za stosowny rok obrachunkowy, to będziesz musiał prowadzić pełną księgowość. Jeśli te przychody będą mniejsze, to będziesz mógł zastosować jedną z form księgowości uproszczonej.

Kadry? Płace? Skontaktuj się i dowiedz się więcej!

Księgowość pełna – na czym polega?

Trzeba przede wszystkim wiedzieć, że jest to system bardzo precyzyjnie rozbudowany, zawierający nie tylko narzędzia służące do rejestrowania wszelkich zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie, ale i narzędzia służące do nadzorowania, analizowania i generowania różnych istotnych informacji na temat sytuacji przedsiębiorstwa w jakimś określonym czasie. Taka księgowość pozwala właścicielom zachowywać pełną kontrolę nad firmą, co znakomicie ułatwia planowanie tak wydatków bieżących, jak i wydatków inwestycyjnych rozwijających czy unowocześniających przedsiębiorstwo. Księgowością hotelu czy innego zakładu w pełnym jej zakresie mogą zajmować się jedynie osoby odpowiednio wykwalifikowane, posiadające właściwe uprawnienia. Już ten pobieżny opis pełnej księgowości uświadamia nam, że jej prowadzenie musi stanowić spory koszt w finansach firmy. Stosowanie takiej księgowości jest więc uzasadnione ekonomicznie jedynie w firmach o bardzo dużych przychodach. W przypadku hoteli będą to więc obiekty najczęściej skupione w sieciach.

Uproszczona księgowość hotelu

Dla małych obiektów hotelowych najwłaściwszą i najbardziej opłacalną formą rachunkowości będzie prowadzenie księgowości uproszczonej. Tego rodzaju księgowość charakteryzuje się prostymi zasadami gromadzenia danych finansowych dotyczących każdej firmy prowadzącej działalność gospodarczą w stosunkowo małej skali. Można powiedzieć, że jedynym celem uproszczonej księgowości jest właściwe obliczenie podatku, który przedsiębiorca musi zapłacić. Są trzy podstawowe formy takiej księgowości: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany oraz księga przychodów i rozchodów. Każda z tych form ma swoje zalety i wady, które należy wziąć pod uwagę, wybierając sposób obliczania swoich podatków.

Zainteresowany? Sprawdź nasz atrakcyjny cennik!

Podsumowanie

Jak widzimy na podstawie powyższych informacji, hotelarstwo to taka sama działalność gospodarcza jak każda inna. Przedsiębiorcy zajmujący się tym biznesem są zobligowani prawem do stosowania wszystkich przepisów o rachunkowości opisanych w stosownych ustawach. Wybór pełnej lub uproszczonej księgowości hotelu zależy przede wszystkim od wysokości jego przychodów w konkretnym roku obrachunkowym. Natomiast główną przesłanką wyboru jednej z form księgowości uproszczonej powinna być maksymalizacja zysku.

Oczywiście nasza firma ma w swojej ofercie prowadzenie księgowości pełnej, ale także prowadzenie rejestru dla ryczałtu ewidencjonowanego oraz księgi przychodów i rozchodów. W tym zakresie służymy swoją pomocą także wszystkim firmom hotelarskim, niezależnie od rozmiaru ich działalności.