Co to jest księgowość?

Księgowość to nic innego, jak rejestracyjna część rachunkowości. Księgowość stanowi uniwersalny system informacyjno-kontrolny. Pozwala ona między innymi na tworzenie obrazu o charakterze liczbowym, a także podział i przepływ wartości i rachunków pomiędzy danymi podmiotami.

Księgowość na czym polega?

Księgowość w głównej mierze polega na rejestracji (w ujęciu pieniężnym, rzadziej w ujęciu ilościowym), a także odpowiednim dokumentowaniu zdarzeń gospodarczych, które mają związek ze zmianą majątkową jednostki gospodarującej źródłami finansowymi oraz jego pochodzeniem.

Co to jest biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe jest podmiotem gospodarczym, który świadczy usługi w imieniu i na rzecz innych podmiotów gospodarczych , a także między innymi dla organizacji oraz osób fizycznych. Biuro rachunkowe wykonuje w imieniu zleceniodawców usługi w zakresie rachunkowości, a także prawa podatkowego, prawa pracy oraz przepisów o ubezpieczeniach społecznych, prowadzi dokumentację płacową i kadrową. Biuro rachunkowe zawiera z podmiotem gospodarczym umowę zlecenie.

Biuro rachunkowe czy księgowość?

Zatrudnienie księgowej w firmie niesie za sobą spore wydatki związane nie tylko z kosztami pracy ale także z zakupem odpowiednich programów komputerowych, sprzętu czy choćby literatury fachowej. Przekazanie księgowości na zewnątrz do biura rachunkowego niweluje te wszystkie problemy. Często zawarcie umowy z biurem rachunkowym to dużo niższe koszty nie zatrudnienie księgowej na etat. Ceny usług świadczonych przez biuro rachunkowe dla mikro przedsiębiorców zaczynają się już od 100 zł., koszt zatrudnienia wykwalifikowanej księgowej to koszt sięgający kilku tysięcy złotych. Wybór zdaje się być oczywisty- księgowanie na zewnątrz jest tańsze.

Dlaczego warto wybrać biuro rachunkowe?

Zawarcie umowy z biurem rachunkowym oszczędza nie tylko pieniądze ale także niepotrzebne nerwy, zostaje bowiem przeniesiona odpowiedzialność za ewentualne błędny na podmiot uprawniony jakim jest biuro rachunkowe. Ponadto podatnik unika kontaktu z urzędnikami, ponieważ bieżącą obsługą korespondencji z fiskusem czy ZUS zajmuje się zazwyczaj biuro rachunkowe. Warto mieć na uwadze, iż biura rachunkowe zatrudniają zazwyczaj specjalistów, osoby wykwalifikowane i doświadczone w interpretacji przepisów podatkowych.

Jak wybrać biuro rachunkowe?

Wybór dobrego biura rachunkowego nie zawsze jest łatwy, nie należy kierować się wyłącznie niską ceną. Warto wziąć pod uwagę pakiet korzyści jakie płyną w ramach zawartej umowy np. czy biuro rachunkowe oferuje nielimitowane doradztwo w zakresie bieżącej obsługi klientów.
Warto wybrać biuro posiadające licencję Ministra Finansów, mimo że wymóg formalny posiadania uprawnienia MF przez biura rachunkowe został zniesiony, jest to niewątpliwie potwierdzenie posiadania rzetelnej i sprawdzonej wiedzy oraz kompetencji pracowników i kadry zarządzającej biurem rachunkowym. Dodatkowym atutem jest członkostwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Oznacza to, że pracownicy i właściciele biura nieustannie poszerzają swoją wiedzę i doświadczenie.

Biuro rachunkowe – zakres obowiązków

Do zadań i obowiązków biura rachunkowego zalicza się między innymi prawidłowe przeprowadzenie ewidencji podatkowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Rejestrowanie zapisów w porządku chronologicznym na podstawie dowodów księgowych oraz sum miesięcznych przychodu wynikających z ewidencji sprzedaży prowadzonej przez podatnika lub danych wynikających z miesięcznych zestawień raportów dobowych, przekazywanych przez podatnika zgodnie z postanowieniami umowy, w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenie z budżetem, lecz nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Ponadto, biura rachunkowe naliczają comiesięczne wynagrodzenia dla pracowników, sporządzają sprawozdania finansowe bilanse finansowe, rejestrują firmy, prowadzą wszelkiego rodzaju dokumentację z zakresu kadr,. Biura rachunkowe zazwyczaj uczestniczą i reprezentują klientów przy kontrolach skarbowych i podatkowych.

Dlaczego księgowość jest niezbędnym elementem funkcjonowania firmy?

Konieczność prowadzenia księgowości w firmie wynika wprost z przepisów podatkowych. Także za sprawą księgowości, dokładnie wiemy, jaka jest wysokość składek i podatków, jesteśmy w stanie oszacować rentowność firmy. Księgowość archiwizuje także wszystkie niezbędne dokumenty, które mogą być potrzebne m.in. w sądzie i urzędach. Co więcej – pełni ona także funkcję sprawozdawczą. Dokumenty księgowe umożliwiają przeprowadzenie analizy sytuacji finansowej firmy. Właściciel przedsiębiorstwa ma również wiedzę o rozwoju swojego podmiotu gospodarczego.

Kiedy biuro rachunkowe odpowiada za błędy?

Osoba, która zleca prowadzenie księgowości biurom rachunkowym, ma prawo domagać się wypłaty odszkodowania od zleceniobiorcy w przypadku szkód poniesionych z powodu wadliwego prowadzenia księgowości oraz błędów w rachunkach i rozliczeniach.

Kiedy biuro rachunkowe musi mieć OC?

Biura rachunkowe, które prowadzą księgi rachunkowe swoich klientów, mają obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od wykonywania czynności, które obejmuję m.in. księgi rachunkowe, wyceny aktywów i pasywów, a także ustalanie wyników finansowych. Biura rachunkowe nie muszą jednak posiadać ubezpieczenia jeśli w zakresie ich usług jest jedynie prowadzenie podatkowej księgi ksiąg przychodów i rozchodów, a także sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych.

Kto kontroluje biura rachunkowe?

Kontroli biur rachunkowych z tytułu odpowiedzialności karno-skarbowej dokonują UKS i US. Legalność biura określają również odpowiednie certyfikaty.